Neem contact op en maak een afspraak

Duurzame inzetbaarheid

Hoe maken we de slag naar 'de mens als regisseur van werk en leven'?

Telkens weer toont onderzoek aan dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker het grote struikelblok is bij de implementatie van duurzame inzetbaarheid. Dat een werkgever een werknemer beoordeelt op grond van de verrichte arbeid is volledig legitiem. Dat het instrumentarium binnen organisaties daarop is ingericht vinden we begrijpelijk.

Als mens ben je echter veel meer dan alleen werknemer. Wij werken om te leven, niet andersom.

En daarom een plan! Eentje voor tot aan het pensioen en een plan voor na het pensioen. De werknemer weet wat hij wilt en waarom hij dat wil. Hij stuurt op basis van zijn uitgezette koers en kan bijsturen.
Dat laatste is voor hem van belang omdat de toekomst, de veranderingen en de impact daarvan nogal onvoorspelbaar zijn.

Hij werkt met een begroting. Hij kent de kosten van zijn plan; weet hoeveel hij al heeft en welk bedrag nog nodig is. Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zijn er alternatieven. Wat draagt werknemer zelf bij?” Hoeveel zijn partner? Hoeveel jaar gaan ze erover doen? Etc. etc.

Hij weet ook hoeveel jaar hij nog ‘verdiencapaciteit’ nodig heeft en werkt daarom gericht aan zijn attitude en competenties. Hij voert scherpe gesprekken met zijn baas omdat hij samen met zijn werkgever wil werken aan perspectief voor ons beiden. Om zijn perspectief op in/extern werk te vergroten werkt hij aan zijn arbeidsmarktvaardigheden. Hij realiseert zich dat hij dit alleen redt met een goede gezondheid en werk aan een productief stressniveau’.

Mensen dragen graag bij aan zaken die zij belangrijk vinden. Zowel thuis als op het werk. Beide elementen beïnvloeden elkaar. Zinvol werk binnen een zinvol bestaan maakt dat mensen op hun ‘best’ zijn. En dat is gunstig voor zowel werknemer als werkgever. Het biedt perspectief voor het werkzame leven, de periode daarna, het werk bij de huidige werkgever en het werk bij een mogelijk volgende werkgever.

De loopbaan is daarom niet het vertrekpunt maar veel meer de conclusie van een bredere afweging.
Door het verbinden van doelen in de privésfeer met de noodzaak om gericht te werken aan competenties, attitude en gezondheid ontstaat drive en eigenaarschap. Dat is gunstig. Voor zowel werkgever als werknemer.

 

Regie op Loopbaan Duurzame Inzetbaarheid

Voor dit product is een samenwerking aangegaan met It’s all about doïng, Hiel Terpstra. De teksten zijn van dit bedrijf afkomstig.