Hoe maken we de slag naar ‘de mens als regisseur van leven en werk?’

loopbaancoach

Telkens weer toont onderzoek aan dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker het grote struikelblok is bij de implementatie van duurzame inzetbaarheid. Dat een werkgever een werknemer beoordeelt op grond van de verrichte arbeid is volledig legitiem. Dat het instrumentarium binnen organisaties daarop is ingericht vinden we begrijpelijk.

En daarom introduceren wij een plan. Eentje voor tot aan het pensioen en een plan voor na het pensioen. De werknemer weet wat hij wilt en waarom hij dat wil. Hij stuurt op basis van zijn uitgezette koers en kan bijsturen. Dat laatste is voor hem van belang omdat de toekomst, de
veranderingen en de impact daarvan nogal onvoorspelbaar zijn.

Meer weten? 06-24572408