Neem contact op en maak een afspraak

Loopbaan- en Talentcoaching

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en verandert. Functies veranderen of verdwijnen. Medewerkers zijn zich hier vaak onvoldoende bewust van. Vaak zijn ze niet met hun toekomst bezig en hebben geen plan B. Ook staan medewerkers vaak te weinig stil bij de vraag waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Dit kan leiden tot gelatenheid en verveling. Steeds vaker vallen medewerkers uit met Bore-out klachten. Anderzijds worden medewerkers ook overvraagd, krijgen extra taken waar niet hun talenten liggen of krijgen teveel werk waardoor er ook geen gebruik wordt gemaakt van hun talenten. Dit kan weer leiden tot Burn-out klachten. Daarom zouden organisaties steeds vaker met hun medewerkers in gesprek moeten gaan.

Regie Op Loopbaan - loopbaanadvies - burnout - vervelen

Wij gaan hierbij ervan uit dat Mensen het meest effectief en succesvol zijn in werk wat het dichtst bij hun ware aard ligt. Regie Op Loopbaan helpt mensen om inzicht te krijgen in hun talenten en hun talenten te omarmen. Als TMA en Gallup gecertificeerd geven wij inzichten en confronteren wij, maar gaan wij altijd uit van talenten en veroordelen nooit.

TMA ( talent management analyse) methode

De TMA Methode helpt organisaties om het beste uit hun mensen te halen.

De TMA Methode wordt aangeboden als een online service, wordt gebruikt voor:

 • Talent- en competentiemanagement
 • Assessments op competenties
 • Management Development (MD) trajecten
 • Mobiliteitsvraagstukken
 • Beoordeling
 • Beroepskeuze

Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA analyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past.

De TMA drijfverenanalyse wordt online gemaakt en het rapport geeft inzicht in 22 talenten op 6 dimensies:

 • Emotionele balans
 • Motieven
 • Sociale talenten
 • Leidinggevende talenten
 • Organisatorische talenten

Tevens geeft het rapport inzicht over:

 • De kwaliteiten en valkuilen van de kandidaat
 • Ideale werkomgeving en voorkeur voor management
 • Communicatietips en suggesties voor ontwikkeling
 • De leer- en ontwikkelstijl
 • De talenten (grafische weergave van de scores)

De uitkomst van de TMA rapportage wordt individueel met de kandidaat besproken middels een STAR interview.

De kandidaat heeft zicht op zijn drijfveren en talenten. Hierdoor kan hij betere en gerichtere loopbaankeuzes (beroepskeuzes) maken.

De TMA beschrijft verder 53 competenties die bestaan uit één of meerdere talenten. Ook heeft de TMA 23 resultaatgebieden beschreven.
Door competenties, talenten en resultaatgebieden te beschrijven ontstaat er een helder en transparant taalgebruik. Hierdoor worden functieprofielen helder. Immers een functieprofiel bestaat uit een aantal beschreven competenties met hieraan gekoppelde beschreven talenten en beschreven resultaatgebieden. Regie Op Loopbaan adviseert u graag verdere TMA instrumenten voor bovenstaande HR vraagstukken.

 

Regie Op Loopbaan coacht en adviseert ook particulieren met loopbaanvragen.

Regie Op Loopbaan - TMA methode - loopbaancoaching
Regie Op Loopbaan TMA talentengrafiek TMA methode

Gallup

Lang niet iedere professional kent zijn eigen strengths en leidinggevenden hebben niet altijd een goed beeld van de strengths van henzelf en van hun medewerkers. Het is essentieel om dit scherp te krijgen.

CliftonStrengths van Gallup is een befaamd instrument dat wereldwijd al meer dan negentien miljoen professionals heeft geholpen hun strengths te identificeren, te ontwikkelen en te waarderen. Het biedt het zelfinzicht dat mensen in staat stelt om de eigen doelen, de teamdoelen én de organisatiedoelen te realiseren.
Onze Strenghts Coach helpt mensen om hun strengths te ontdekken (name it), te verbinden aan te realiseren doelen (claim it) en daadwerkelijk succesvol daartoe in te zetten (aim it).

Voor dit product is een samenwerking aangegaan met Leeuwendaal.