Neem contact op en maak een afspraak

Loopbaan- en Talentcoaching

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en verandert. Functies veranderen of verdwijnen. Medewerkers zijn zich hier vaak onvoldoende bewust van. Vaak zijn ze niet met hun toekomst bezig en hebben geen plan B. Ook staan medewerkers vaak te weinig stil bij de vraag waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Dit kan leiden tot gelatenheid en verveling. Steeds vaker vallen medewerkers uit met Bore-out klachten. Anderzijds worden medewerkers ook overvraagd, krijgen extra taken waar niet hun talenten liggen of krijgen teveel werk waardoor er ook geen gebruik wordt gemaakt van hun talenten. Dit kan weer leiden tot Burn-out klachten. Daarom zouden organisaties steeds vaker met hun medewerkers in gesprek moeten gaan.

Regie Op Loopbaan - loopbaanadvies - burnout - vervelen

Regie Op Loopbaan ziet het loopbaanplan als een onderdeel van een levensplan waarvan de medewerker eigenaar is. Dus de medewerker gaat zelf een stip op de horizon zetten en zorgt voor een financiële onderbouwing hiervoor. Dit plan wordt met de werkgever besproken en samen wordt gekeken wat er nodig is om de medewerker bestendig te laten blijven op de arbeidsmarkt. Zijn loopbaanplan is dus een gevolg van zijn levensplan.

Vanzelfsprekend biedt Regie Op Loopbaan loopbaancoaching – en advies ook als los product aan. Wij gaan hierbij ervan uit dat Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk wat het dichtst bij hun ware aard ligt. Regie Op Loopbaan helpt organisaties om inzicht te krijgen in de talenten van hun medewerkers om zo het beste uit hun mensen te halen. Als TMA gecertificeerd bedrijf geven wij inzichten en confronteren wij, maar gaan wij altijd uit van talenten en veroordelen nooit.

TMA ( talent management analyse) methode

De TMA Methode helpt organisaties om het beste uit hun mensen te halen.

De TMA Methode wordt aangeboden als een online service, wordt gebruikt voor:

 • Talent- en competentiemanagement
 • Assessments op competenties
 • Management Development (MD) trajecten
 • Mobiliteitsvraagstukken
 • Beoordeling
 • Beroepskeuze

Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA analyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past.

De TMA drijfverenanalyse wordt online gemaakt en het rapport geeft inzicht in 22 talenten op 6 dimensies:

 • Emotionele balans
 • Motieven
 • Sociale talenten
 • Leidinggevende talenten
 • Organisatorische talenten

Tevens geeft het rapport inzicht over:

 • De kwaliteiten en valkuilen van de kandidaat
 • Ideale werkomgeving en voorkeur voor management
 • Communicatietips en suggesties voor ontwikkeling
 • De leer- en ontwikkelstijl
 • De talenten (grafische weergave van de scores)

De uitkomst van de TMA rapportage wordt individueel met de kandidaat besproken middels een STAR interview.

De kandidaat heeft zicht op zijn drijfveren en talenten. Hierdoor kan hij betere en gerichtere loopbaankeuzes (beroepskeuzes) maken.

De TMA beschrijft verder 53 competenties die bestaan uit één of meerdere talenten. Ook heeft de TMA 23 resultaatgebieden beschreven.
Door competenties, talenten en resultaatgebieden te beschrijven ontstaat er een helder en transparant taalgebruik. Hierdoor worden functieprofielen helder. Immers een functieprofiel bestaat uit een aantal beschreven competenties met hieraan gekoppelde beschreven talenten en beschreven resultaatgebieden. Regie Op Loopbaan adviseert u graag verdere TMA instrumenten voor bovenstaande HR vraagstukken.

 

Regie Op Loopbaan coacht en adviseert ook particulieren met loopbaanvragen.

Regie Op Loopbaan - TMA methode - loopbaancoaching
Regie Op Loopbaan TMA talentengrafiek TMA methode