Regie Op Loopbaan werkt met een nieuw rapportage systeem: “De Werk Ster”

loopbaancoach

Regie Op Loopbaan is vanaf heden gecertificeerd om De Werk Ster als rapportagesysteem te gebruiken. Dit nieuwe rapportage systeem is laat heel duidelijk zien wat het effect is van coaching.

De Werk Ster is één van de Resultaten Sterren, en biedt een “holistische” kijk op de cliënt. De punten van de Ster zijn alle kerngebieden die een rol spelen bij succesvol zijn in werk en leren. Met open discussies, sterkte/zwakte analyses en actieplannen slaan de cliënt en de begeleider gezamenlijk de Weg naar Verandering in. Het Stermodel zorgt daarbij voor nauwkeurig meetbare gegevens. Afhankelijk van de intensiteit van de begeleiding en de frequentie van het invullen van de Ster, zijn de resultaten snel inzichtelijk te maken.

De Werk Ster is in te zetten in elke begeleidingssituatie, en meet de bereikte veranderingen. Ook meet dit hulpmiddel de bereikte veranderingen/ontwikkelingen van de cliënt, en geeft daarmee inzicht in het succes van de begeleiding/coaching. Door de data die worden gegenereerd, levert Werk Ster onder andere informatie over workload en effectiviteit van de ingezette begeleidingsactiviteiten. Het maakt een maatwerkaanpak echt mogelijk!